Vsebina strani

Sedež

Službe in izvajalske agencije Evropske komisije so v Bruslju in Luxembourgu.

Tedenski sestanki komisarjev so na sedežu v Bruslju in v Strasbourgu.

Službe in izvajalske agencije

Obisk Komisije

V vaši državi

V državah EU

Predstavništva v vseh državah EU zastopajo Evropsko komisijo v državi gostiteljici in spremljajo tamkajšnje javno mnenje.

Predstavništva dajejo informacije o Evropski uniji in organizirajo tematske dogodke o EU. V nekaterih pripravljajo tudi obiske za šole in organizacije ter ponudijo prostor za dejavnosti v zvezi z EU (evropski javni prostor).

Komisija financira še:

Predstavništvo EU v vaši bližini

Zunaj EU

Evropska unija ima tudi 139 uradov zunaj EU. To so delegacije, ki jih vodi Evropska služba za zunanje delovanje. Njihova naloga je predstaviti, razložiti in izvesti zunanje politike EU. Pripravljajo tudi analize in poročila o politikah in vodijo pogajanja za EU.
Delegacija EU v vaši bližini