Ústredie

Útvary Komisie a výkonné agentúry Komisie majú sídlo v Bruseli a Luxemburgu.

Pravidelné týždenné zasadnutia komisárov sa konajú v bruselskom ústredí a v Štrasburgu.

Útvary a výkonné agentúry

Navštívte ústredie Komisie

Vo vašej krajine

V krajinách EÚ

Zastúpenia v každom z členských štátov EÚ sú hlasom Komisie a monitorujú verejnú mienku v danej krajine.

Poskytujú informácie o EÚ a organizujú podujatia venované témam EÚ. Niektoré z nich tiež organizujú návštevy pre školy a organizácie a poskytujú priestory – Európske priestory pre verejnosť (EPS) – pre činnosti súvisiace s EÚ.

Komisia takisto financuje:

Nájdite vašu najbližšiu kanceláriu zastúpenia v EÚ

Za hranicami EÚ

EÚ má ďalších 139 kancelárií za hranicami EÚ, známych ako delegácie. Riadi ich Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Predstavujú, vysvetľujú a vykonávajú zahraničnú politiku EÚ. Takisto analyzujú a predkladajú správy o politikách a rokujú v mene EÚ.
Nájdite vašu najbližšiu kanceláriu zastúpenia za hranicami EÚ