Sedii centrale

Departamentele și majoritatea agențiilor executive ale Comisiei au sediile la Bruxelles și Luxemburg.

Reuniunile săptămânale ale comisarilor au loc fie la sediul de la Bruxelles, fie la Strasbourg.

Departamente și agenții executive

Vizitați sediile Comisiei

În țara dumneavoastră

În țările UE

Reprezentanțele sunt vocea Comisiei în statele membre și urmăresc evoluția opiniei publice din țările respective.

Acestea oferă informații despre UE și organizează evenimente pe teme legate de Uniune. Unele programează vizite pentru elevi și organizații și găzduiesc activități legate de UE în așa-numitele Spații publice europene.

Comisia finanțează, de asemenea:

Găsiți cel mai apropiat birou al UE pe teritoriul Uniunii

În afara UE

UE are 139 de birouri în afara Uniunii, cunoscute sub numele de delegații și gestionate de Serviciul European de Acțiune Externă. Ele prezintă, explică și pun în aplicare politicile externe ale UE. În același timp, analizează și raportează evoluția politicilor și negociază în numele UE.
Găsiți cel mai apropiat birou al UE în afara Uniunii