Zawartość strony

Siedziba główna

Siedziby departamentów Komisji i agencji wykonawczych mieszczą się w Brukseli i w Luksemburgu.

Cotygodniowe posiedzenia komisarzy odbywają się w siedzibie głównej w Brukseli i w Strasburgu.

Dyrekcje i agencje wykonawcze

Wizyty w Komisji

W Twoim kraju

W krajach UE

Przedstawicielstwa w krajach UE reprezentują Komisję i monitorują opinię publiczną w poszczególnych krajach.

Udzielają one informacji na temat UE i organizują imprezy związane z tematyką unijną. Niektóre organizują również wizyty dla szkół i organizacji oraz udostępniają pomieszczenia – tzw. europejskie przestrzenie publiczne – na wydarzenia związane z UE.

Komisja finansuje również:

Znajdź najbliższe biuro Unii Europejskiej w UE

Poza granicami UE

UE posiada również 139 biur poza granicami UE zwanych delegaturami. Zarządza nimi Europejska Służba Działań Zewnętrznych. Delegatury realizują unijną politykę zagraniczną i prowadzą związane z nią działania informacyjne. Ponadto analizują politykę i opracowują związane z nią sprawozdania oraz prowadzą negocjacje w imieniu Unii Europejskiej.
Znajdź najbliższe biuro Unii Europejskiej poza UE