Op deze pagina

Hoofdkantoren

De departementen en uitvoerende agentschappen van de Commissie zijn gevestigd in Brussel en Luxemburg.

Wekelijks vergaderen de commissarissen in het hoofdkantoor in Brussel of in Straatsburg.

Departementen en agentschappen

Bezoek de kantoren van de Commissie

In uw land

In de EU-landen

Alle plaatselijke kantoren van de Commissie zijn de spreekbuis van de Commissie in hun land en volgen er namens de Commissie de publieke opinie.

Zij geven informatie over de EU en organiseren evenementen over Europese zaken. Sommige organiseren ook bezoeken voor scholen en organisaties en bieden letterlijk ruimte (European Public Spaces, EPS) voor EU-activiteiten.

De Commissie financiert ook:

EU-kantoren bij u in de buurt

Buiten de EU

De EU heeft ook 139 vertegenwoordigingen buiten de EU, beter bekend als de delegaties. Zij worden beheerd door de Europese dienst voor extern optreden. Hun taak is het verspreiden, toelichten en uitvoeren van het buitenlands beleid van de EU. Zij analyseren ook het beleid, rapporteren erover en onderhandelen namens de EU.
EU-kantoren buiten de EU