Puslapio turinys

Būstinė

Padaliniai ir vykdomosios įstaigos yra įsikūrusios Briuselyje ir Liuksemburge.

Savaitiniai Komisijos narių posėdžiai vyksta būstinėje Briuselyje ir Strasbūre.

Padaliniai ir vykdomosios įstaigos

Apsilankykite Europos Komisijos būstinėje

Jūsų šalyje

ES šalyse

ES veikiančios Komisijos atstovybės yra Komisijos balsas tose šalyse, kuriose jos įsikūrusios. Be to, jos stebi visuomenės nuomonę tose šalyse.

Jos teikia informaciją apie ES ir organizuoja renginius ES temomis. Kai kurios iš jų taip pat rengia apsilankymus mokyklomis ir organizacijomis ir suteikia patalpas (Europos viešąsias erdves) su ES susijusiai veiklai.

Komisija taip pat finansuoja:

Raskite artimiausią ES veikiantį ES biurą

Už ES ribų

ES taip pat turi 139 už ES ribų veikiančius biurus, kurie vadinami delegacijomis. Jas administruoja Europos išorės veiksmų tarnyba. Jos pristato, aiškina ir vykdo ES užsienio politiką. Jos taip pat analizuoja politiką, teikia atitinkamas ataskaitas ir veda derybas ES vardu.
Raskite artimiausią už ES ribų veikiantį ES biurą