Päätoimipaikat

Komission pääosastot ja toimeenpanovirastot sijaitsevat Brysselissä ja Luxemburgissa.

Komissaarien viikkokokouksia järjestetään Brysselissä komission päärakennuksessa ja Strasbourgissa.

Osastot ja toimeenpanovirastot

Vierailut Euroopan komissioon

Muut toimipaikat

Edustustot ja muut toimipisteet EU:ssa

EU-maissa sijaitsevat komission edustustot tiedottavat yleisölle komission toimista ja seuraavat jäsenmaiden yleistä mielipidettä ja tapahtumia.

Ne järjestävät EU-aiheisia tilaisuuksia ja jakavat tiedotusaineistoa. Osa edustustoista ottaa vastaan vierailijaryhmiä oppilaitoksista ja järjestöistä. Niiden toimitiloja voi myös varata EU-aiheisiin tapahtumiin (ns. eurooppalaiset julkiset tilat).

Komission rahoituksella toimivat myös seuraavat palvelut EU-maissa:

Komission toimipisteet EU:ssa

Edustustot EU:n ulkopuolella

Euroopan unionilla on 139 edustustoa EU:n ulkopuolella. Niitä hallinnoi Euroopan ulkosuhdehallinto. Niiden tehtävänä on kertoa EU:n ulkopolitiikasta ja toteuttaa sitä. Ne myös laativat analyysejä ja raportteja EU:n toimista ja käyvät neuvotteluja EU:n puolesta.
Komission toimipisteet EU:n ulkopuolella