Lehekülje sisu

Peakorterid

Komisjoni osakonnad ja rakendusametid asuvad Brüsselis ja Luxembourgis.

Volinike iganädalased kohtumised toimuvad Brüsselis asuvas peakorteris ja Strasbourgis.

Osakonnad ja rakendusametid

Külastage komisjoni peakorterit

Teie riigis

Euroopa Liidu liikmesriikides

Komisjoni esindused ELi liikmesriikides vahendavad komisjoni seisukohti ja jälgivad avalikku arvamust oma asukohariigis.

Esindused annavad Euroopa Liidu kohta teavet ning korraldavad temaatilisi üritusi. Mõned korraldavad ka loenguid ja õppekäike koolidele ja organisatsioonidele ning võimaldavad neil kasutada oma ruume ELiga seotud tegevuse jaoks (Euroopa avalik ruum).

Komisjon rahastab ka:

Leidke lähim Eurooa Liidu esindus

Väljaspool Euroopa Liitu

Lisaks on Euroopa Liidul väljaspool ELi veel 139 esindust, mida nimetatakse delegatsioonideks. Neid haldab Euroopa välisteenistus. Delegatsioonid tutvustavad, selgitavad ja viivad ellu ELi välispoliitikat. Samuti on nende ülesanne analüüsida ELi poliitikat ja anda selle kohta aru ning pidada ELi nimel läbirääkimisi.
Leidke lähim Euroopa Liidu esindus väljaspool ELi