Περιεχόμενα σελίδας

Έδρα

Τα διοικητικά τμήματα και οι εκτελεστικοί οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν την έδρα τους στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο.

Οι εβδομαδιαίες συνεδριάσεις των επιτρόπων διεξάγονται στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο.

Τμήματα και εκτελεστικοί οργανισμοί

Επίσκεψη στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Στη χώρα σας

Σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

Οι αντιπροσωπείες που υπάρχουν σε όλη την Ένωση ενεργούν ως η φωνή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρακολουθούν την κοινή γνώμη στη χώρα υποδοχής τους.

Παρέχουν πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και διοργανώνουν εκδηλώσεις για διάφορα ευρωπαϊκά θέματα. Μερικές επίσης διοργανώνουν επισκέψεις για σχολεία και διάφορους φορείς και προσφέρουν τους χώρους τους - Ευρωπαϊκοί Δημόσιοι Χώροι - για δραστηριότητες που αφορούν την Ένωση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί επίσης τα εξής:

Βρείτε το πλησιέστερο σε σας γραφείο της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σε χώρες εκτός της ΕΕ

Η Ένωση έχει επίσης 139 γραφεία σε χώρες εκτός αυτής, γνωστά ως αντιπροσωπείες. Η διαχείρισή τους ασκείται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Οι αντιπροσωπείες παρουσιάζουν, επεξηγούν και υλοποιούν την εξωτερική πολιτική της Ένωσης. Επίσης, πραγματοποιούν αναλύσεις και υποβάλλουν εκθέσεις για τις διάφορες πολιτικές, ενώ παράλληλα διαπραγματεύονται για λογαριασμό της ΕΕ.
Βρείτε το πλησιέστερο σε σας γραφείο της ΕΕ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.