Sidens indhold

Hovedkvarterer

Kommissionens afdelinger og forvaltningsorganer er placeret i Bruxelles og Luxembourg.

Kommissærernes ugentlige møder finder sted i hovedkvarteret i Bruxelles og i Strasbourg.

Afdelinger og forvaltningsorganer

Besøg Kommissionens hovedkvarterer

I dit land

I EU-landene

Kommissionens repræsentationskontorer i hele EU fungerer som dens talerør og følger den offentlige opinion i værtslandene.

De tilbyder information om EU og gennemfører arrangementer med fokus på EU. Nogle af dem arrangerer desuden besøg for skoleelever og organisationer og stiller lokaler til rådighed for EU-relaterede aktiviteter (europæiske offentlige rum).

Kommissionen finansierer også:

Find det nærmeste EU-kontor i EU

Uden for EU

EU har også 139 kontorer uden for EU – de såkaldte delegationer. De ledes af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil. De fremlægger, forklarer og gennemfører EU's udenrigspolitik. Derudover analyserer og rapporterer de om politikker og forhandler på EU's vegne.
Find det nærmeste EU-kontor uden for EU