Централа

Ведомствата и изпълнителните агенции на Комисията се намират в Брюксел и Люксембург.

Седмичните заседания на комисарите се провеждат в централата в Брюксел и в Страсбург.

Ведомства и изпълнителни агенции

Посетете централата на Комисията

Във вашата страна

В страните от ЕС

Представителствата на Комисията в ЕС изразяват нейната позиция и следят общественото мнение в съответната страна.

Те предоставят информация за ЕС и организират прояви, свързани с ЕС. Някои от тях също така организират посещения за училища и организации и предоставят помещения — Европейски обществени пространства — за свързани с ЕС дейности.

Комисията също така финансира:

Намерете най-близкия до вас офис на Комисията в ЕС

Извън ЕС

Комисията има също 139 офиса извън ЕС, наречени „делегации“. Те се управляват от Европейската служба за външна дейност. Те представят, разясняват и провеждат външната политика на ЕС. Те също така анализират и докладват за политиките и преговарят от името на ЕС.
Намерете най-близкия до вас офис на Комисията извън ЕС