Politično vodstvo

Komisijo vodi ekipa 28 komisarjev, imenovana kolegij. Komisarji skupaj odločajo o politični in strateški usmeritvi Komisije.

Nov kolegij komisarjev imenujejo vsakih 5 let.

Politično vodstvo

Službe in agencije

Komisija ima več služb, ki se imenujejo generalni direktorati (GD) in so odgovorni za posamezna področja politike. Generalni direktorati izvajajo in upravljajo politiko EU ter izvajajo zakonodajo in programe financiranja. Storitvene službe se ukvarjajo z določenimi upravnimi zadevami. Izvajalske agencije upravljajo programe, ki jih vzpostavi Komisija.

Celotni seznam generalnih direktoratov, storitvenih služb in izvajalskih agencij.

Službe in agencije

Premestitev agencij EU s sedežem v Združenem kraljestvu

Predstavništva Komisije

Komisija ima povsod po svetu svoje urade. Na predstavništvih Komisije v državah članicah so na voljo informacije o dejavnostih EU, naročite lahko tudi brošure, letake in drugo gradivo.

Zunaj Evropske unije so njene delegacije, ki jih vodi Evropska služba za zunanje delovanje. Delegacije uveljavljajo interese EU in njene politike ter izvajajo različne programe.

Poiščite urade Komisije v EU in drugod po svetu.

Lokalni uradi Komisije