Politieke leiding

Het werk van de Europese Commissie wordt geleid door een team (of "college") van 27 commissarissen. Samen nemen ze beslissingen over het beleid en de strategie van de Commissie.

Om de vijf jaar wordt een nieuw college van commissarissen benoemd.

Politieke leiding

Departementen en agentschappen

De Commissie heeft verschillende departementen die elk bevoegd zijn voor een bepaald beleidsterrein, de “directoraten-generaal” of DG’s.  DG’s stellen EU-beleid en wetgeving voor en beheren de financieringsprogramma's. Daarnaast zijn er binnen de Commissie "diensten" met een ondersteunende taak. En voor het beheer van programma’s die door de Commissie zijn opgezet, zijn er "uitvoerende agentschappen".

Alle DG’s, diensten en uitvoerende agentschappen

Departementen en agentschappen

Hervestiging van de EU-instanties gevestigd in het VK

Kantoren van de Commissie

De Commissie heeft overal ter wereld kantoren. Binnen de EU zijn er in elk land "vertegenwoordigingen" van de Commissie. Hier krijgt u informatie over EU-activiteiten en kunt u brochures, folders en ander materiaal bestellen.

Buiten de EU zijn er "delegaties" die worden geleid door de Europese dienst voor extern optreden. Zij behartigen de EU-belangen, stimuleren het EU-beleid en doen aan voorlichting en bewustmaking.

Alle kantoren van de Commissie in de EU en wereldwijd

Plaatselijke kantoren