Vezető politikai szerep

A Bizottságnak 28 tagja van – ők alkotják az ún. biztosi testületet. A biztosok együtt határozzák meg a Bizottság politikai és stratégiai célkitűzéseit.

Ötévente új biztosi testület kerül kinevezésre.

Vezető politikai szerep

Szervezeti egységek és ügynökségek

A Bizottságot főigazgatóságok alkotják, amelyek a különböző szakpolitikai területekért felelnek. A főigazgatóságok feladata az EU szakpolitikáinak, jogszabályainak és finanszírozási programjainak kidolgozása, végrehajtása és kezelése. Konkrét adminisztratív kérdésekkel külön szervezeti egységek foglalkoznak. A Bizottság által létrehozott programok megvalósítását végrehajtó ügynökségek segítik.

A főigazgatóságok, szolgálatok és végrehajtó ügynökségek teljes listája

Szervezeti egységek és ügynökségek

Az Egyesült Királyságban működő uniós ügynökségek áthelyezése

A Bizottság irodái

A Bizottság világszerte működtet irodákat. Az uniós országokban működő képviseletek feladata, hogy a brüsszeli testület tevékenységeit a fogadó ország lakosai számára közvetítsék. Itt olvashat információkat az EU tevékenységeiről, illetve tölthet le brosúrákat, prospektusokat és egyéb anyagokat.

Az EU határain kívül, a világ számos pontján a Bizottság ún. küldöttségeket tart fenn, amelyek az EU érdekeit és szakpolitikáinak bevezetését mozdítják elő a világban, továbbá kapcsolatépítő és a helyi lakosságot segítő programokat valósítanak meg. A küldöttségek működését az Európai Külügyi Szolgálat irányítja.

Nézzen utána, mely uniós és nem uniós országokban vannak a Bizottságnak kirendeltségei.

Helyi irodák