Reuniunile săptămânale ale Comisiei

Colegiul comisarilor, format din 27 de comisari, se reunește de regulă cel puțin o dată pe săptămână. Procedura săptămânală de luare a deciziilor poartă numele de procedură orală.

În general, comisarii se întâlnesc în fiecare miercuri dimineață la Bruxelles. Însă, când Parlamentul European se întrunește în sesiune plenară la Strasbourg, reuniunea are loc într-o zi de marți.

În plus față de reuniunile săptămânale, președintele Comisiei poate convoca ședințe extraordinare, atunci când circumstanțele o impun. Acestea sunt organizate pentru a discuta un anumit subiect sau ca răspuns la un eveniment specific. 

Ordinea de zi a reuniunilor Comisiei

Ordinea de zi a fiecărei reuniuni este stabilită de președintele Comisiei și se află în strânsă legătură cu programul anual de lucru al Comisiei. Fiecare subiect de pe ordinea de zi este prezentat de comisarul responsabil pentru domeniul în cauză. Toți comisarii prezenți iau o decizie colectivă cu privire la subiectul respectiv.

Ordinea de zi a ședințelor Comisiei
Subiecte incluse pe ordinea de zi a viitoarelor reuniuni ale Comisiei

Procesul decizional colectiv

Comisia funcționează pe baza principiului colegialității. Deciziile sunt luate în comun de Colegiul comisarilor, care răspunde în fața Parlamentului European pentru deciziile luate. Fiecare din cei 27 de comisari are aceeași greutate în procesul decizional și toți sunt responsabili în egală măsură pentru hotărârile luate.

Principiul colegialității garantează:

  • calitatea deciziilor luate, întrucât fiecare comisar trebuie să fie consultat cu privire la fiecare propunere
  • independența instituțională, pentru că deciziile sunt adoptate fără presiuni partizane
  • asumarea în comun a responsabilității politice, chiar și atunci când deciziile sunt adoptate cu majoritate de voturi.

Colegiul comisarilor poate decide prin vot cu privire la anumite aspecte. În acest caz, majoritatea membrilor Colegiului (14 din 27) trebuie să voteze în favoarea deciziei pentru ca aceasta să fie adoptată. Fiecare membru al Colegiului are un vot și poate vota doar în persoană.

Participarea la reuniuni

Comisarii sunt obligați să participe la toate reuniunile colegiului. Dacă nu se pot prezenta, din diverse motive, trebuie să îl informeze pe președinte în timp util. Orice absență de la reuniunile Colegiului trebuie să fie limitată la cazuri excepționale și justificate. 

Rapoartele reuniunilor săptămânale

După fiecare reuniune a Colegiului se redactează un raport care este publicat online. 

Rapoartele reuniunilor săptămânale

Inițiative convenite de Comisie

Comisia are drept de inițiativă în materie legislativă. După ce Colegiul adoptă o propunere legislativă în mod colectiv, se trece la următoarea etapă a procesului legislativ. În majoritatea cazurilor, propunerea este transmisă Parlamentului European spre examinare și adoptare (urmând procedura legislativă ordinară, denumită și codecizie).

În același timp, parlamentele naționale ale statelor membre UE sunt invitate să își dea avizul cu privire la propunere și să confirme că abordarea la nivelul UE este mai eficientă decât abordarea la nivel regional sau local.