A biztosok heti ülései

A Bizottság 27 tagú biztosi testületének alapszabályként hetente legalább egyszer össze kell ülnie. A heti üléseken folyó döntéshozatalt szóbeli eljárásnak nevezzük.

A gyakorlatban ez úgy valósul meg, hogy a biztosok minden szerda délelőtt ülést tartanak Brüsszelben. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris üléseinek idején a heti ülésekre kedden kerül sor.

A heti üléseken kívül a Bizottság elnöke rendkívüli bizottsági ülést is összehívhat, ha a körülmények ezt indokolttá teszik. Rendkívüli ülést akkor tart a testület, ha valamilyen téma sürgős megvitatást igényel, vagy ha olyan esemény történik, amelyre a Bizottságnak gyorsan reagálnia kell. 

A Bizottság üléseinek napirendje

Az ülések napirendje, melyet a Bizottság elnöke határoz meg, szorosan kapcsolódik a Bizottság éves munkaprogramjához. Minden egyes napirendi pontot az adott területért felelős biztos ismertet. Ezután a jelenlévő biztosok együtt hozzák meg a témával kapcsolatos döntést.

A Bizottság üléseinek napirendje
A Bizottság következő üléseinek tervezett napirendi pontjai

Együttes döntéshozatal

A Bizottság a testületi felelősség elve alapján működik. A döntéseket a biztosok együtt hozzák meg, a döntésekért pedig a testület kollektíven felel az Európai Parlament előtt. A 27 biztos egyforma súllyal vesz részt a döntéshozatali eljárásban, és egyformán felelős a meghozott döntésekért.

A testületi felelősség garanciát jelent arra nézve, hogy:

  • jó döntések születnek, mivel mindegyik biztos véleményét ki kell kérni minden egyes javaslattal kapcsolatban;
  • a döntések elfogadását nem befolyásolják pártérdekek, tehát biztosítva van az intézményi függetlenség;
  • mindegyik biztos politikai felelősséggel tartozik a döntésekért, akkor is, ha azokat egyszerű többséggel hozták meg.

A testület szavazással is hozhat döntést a felmerülő kérdésekben. Ebben az esetben a döntés meghozatalára akkor kerülhet sor, ha a testület tagjainak többsége (vagyis a 27 biztos közül legalább 14) az elfogadás mellett teszi le a voksát. A biztosi testület mindegyik tagja egy szavazattal rendelkezik, és csak személyesen adhatja le szavazatát.

Részvétel az üléseken

A biztosoknak a testület összes ülésén részt kell venniük. Ha valamilyen okból késnek, erről időben értesíteniük kell a Bizottság elnökét. A Bizottság üléseiről csak rendkívüli körülmények között, indokoltan hiányozhatnak. 

A heti ülések jegyzőkönyve

A biztosi testület minden üléséről írásos jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyveket a Bizottság közzéteszi az interneten. 

Jegyzőkönyvek a heti ülésekről

A Bizottság által jóváhagyott kezdeményezések

A Bizottság jogalkotási kezdeményezési joggal bír. Ha a testület együttesen elfogad egy adott jogalkotási javaslatot, az továbblép a jogalkotási folyamat következő szakaszába. Az esetek többségében a javaslat (a rendes jogalkotási eljárás, más néven az együttdöntési eljárás keretében) az Európai Parlament elé kerül megvitatásra és elfogadásra.

Ezzel egy időben az EU országainak nemzeti parlamentjei felkérést kapnak, hogy véleményezzék a javaslatot, és nyilatkozzanak arról, hogy valóban hatékonyabb-e az adott kérdéssel uniós szinten, mint regionális vagy helyi szinten foglalkozni.