Eiropas Savienības civildienests

Eiropas Komisijas darbinieki ir daļa no Eiropas civildienesta personāla.

Komisijā strādā aptuveni 32 000 pastāvīgo darbinieku un līgumdarbinieku. Viņu vidū ir politikas veidotāji, pētnieki, juristi un tulkotāji.

Uzvedības kodekss

Eiropas civildienesta ierēdņi vadās pēc uzvedības kodeksa, kas viņiem ir jāievēro kā savu profesionālo pienākumu īstenošanas laikā, tā pēc tam. Šie noteikumi iekļauti Civildienesta noteikumos un labas administratīvās prakses kodeksā.

Ja pilsoņi uzskata, ka kāds Komisijas darbinieks ir pārkāpis uzvedības kodeksu, viņi var iesniegt sūdzību. 

ES darbinieku uzvedības kodekss

Statistikas dati par Eiropas Komisijas personālu

LejupielādētPDF - 835.4 KB
LejupielādētPDF - 904.9 KB

Izmantojiet ISO kodus, lai labāk saprastu šos datus.