Zgłaszanie uwag na temat polityki i prawa UE

Jak wyrazić swoje poglądy na temat polityki i przepisów UE? Jak zaproponować ulepszenia w przepisach prawnych?

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak zarejestrować inicjatywę obywatelską i zwrócić się do Komisji Europejskiej o przyjęcie nowych przepisów?

Dialogi obywatelskie

Debaty publiczne z udziałem polityków UE na temat polityki unijnej i przyszłości Europy

Petycje do UE

Dlaczego i jak można przygotować i złożyć petycję do UE