Feedback op EU-beleid en -wetgeving

Zo kunt u uw mening geven over het EU-beleid en het wetgevingsproces en voorstellen doen om dit te verbeteren.

Europees burgerinitiatief

Een burgerinitiatief beginnen en de Europese Commissie verzoeken nieuwe wetgeving voor te stellen

Burgerdialogen

Openbare debatten met EU-beleidsmakers over EU-beleid en de toekomst van Europa.

Een verzoekschrift aan de EU

Waarvoor en hoe u een verzoekschrift kunt indienen bij de EU.