Avaldage arvamust ELi poliitika ja õigusaktide kohta

Avaldage arvamust ELi poliitika ja õigusaktide kohta

Kuidas avaldada arvamust ELi poliitika ja õigusloomeprotsessi kohta ning teha ettepanekuid ELi õigusaktide täiustamiseks?

Euroopa kodanikualgatus

Euroopa kodanikualgatus

Kuidas käivitada kodanikualgatust, et taotleda Euroopa Komisjonilt uue õigusakti kohta ettepaneku tegemist?

Dialoogid kodanikega

Dialoogid kodanikega

Avalikud mõttevahetused ELi otsusetegijatega ELi poliitika ja Euroopa tuleviku üle.

Petitsioon Euroopa Liidule

Petitsioon Euroopa Liidule

Miks ja kuidas koostada ja esitada ELile petitsioon?