Kiedy złożyć petycję

Możesz zwrócić się do Parlamentu Europejskiego o zbadanie sprawy, która Cię dotyczy, lub złożyć skargę dotyczącą sposobu stosowania prawa UE. Takie skargi lub wnioski noszą nazwę petycji.

Po otrzymaniu petycji Parlament Europejski zbada sprawę i na piśmie poinformuje Cię o swoich ustaleniach.

Kto może złożyć petycję

  • każdy obywatel UE
  • każda osoba zamieszkała w kraju UE
  • każda spółka, organizacja lub każde stowarzyszenie z siedzibą w kraju UE

Petycja musi dotyczyć jednego z obszarów polityki UE.

Petycję można złożyć indywidualnie lub grupowo. Nie ma progu dla minimalnej wymaganej liczby podpisów.

Jak złożyć lub podpisać petycję

Przed przygotowaniem petycji sprawdź, czy w sprawie Twojego problemu nie złożono już petycji.

Dwa sposoby składania petycji

  1. Przez internet

Zarejestruj się na portalu petycji i postępuj zgodnie z instrukcjami.

2. Pocztą

Możesz również wysłać petycję pocztą. Nie ma żadnego formularza do wypełnienia – ale petycja musi zawierać następujące informacje:

  • imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu składającego petycję
  • narodowość
  • adres
  • podpis.

Prześlij petycję do 

Chair of the Petitions Committee

Postal address
European Parliament
1047 Brussels
Belgia