Millisel juhul petitsioon esitada?

Võite paluda Euroopa Parlamendil uurida teid puudutavat probleemi või kaevata selle üle, kuidas ELi õigusakte kohaldatakse. Seda nimetatakse petitsiooniks.

Euroopa Parlament uurib probleemi lähemalt ja võtab seoses järeldustega teiega ühendust.

Kes saab petitsiooni algatada?

  • ELi kodanik;
  • igaüks, kes elab ELi liikmesriigis;
  • ettevõtja, organisatsioon või ühing, mille peakontor asub ELi liikmesriigis.

Petitsioon peab käsitlema ühte ELi poliitikavaldkonda.

Võite oma petitsiooni esitada individuaalselt või rühmana. Minimaalset allkirjade arvu ei ole seatud.

Kuidas petitsiooni koostada või allkirjastada?

Enne petitsiooniga alustamist uurige, ega keegi ei ole teie probleemi kohta juba petitsiooni esitanud

Petitsiooni koostamiseks on kaks võimalust.

  1. Internetis

Registreeruge petitsioonide portaalis ja järgige juhiseid.

2. Posti teel

Võite petitsiooni saata ka posti teel. Te ei pea täitma mõnda vormi, kuid peate lisama oma andmed:

  • nimi
  • kodakondsus
  • aadress
  • allkiri

Saatke oma petitsioon: 

Chair of the Petitions Committee

Postal address
European Parliament
1047 Brussels
Belgia