Mis on kodanikualgatus?

Vähemalt 1 miljonist Euroopa kodanikust koosnev rühm saab taotleda Euroopa Komisjonilt õigusakti ettepaneku tegemist ühes selle poliitikavaldkonnas.

Seda nimetatakse kodanikualgatuseks.

Kuidas kodanikualgatust korraldada?

Enne algatuse käivitamist peate looma korralduskomitee.

Teie komitee peab koosnema vähemalt seitsmest ELi kodanikust, kes on seitsme erineva ELi riigi elanikud. Nad ei pea olema seitsme erineva riigi kodanikud, kuid nad peavad olema piisavalt vanad, et hääletada Euroopa Parlamendi valimistel oma riigis.

Nõuded algatuse koostamiseks

Teie algatus peab vastama teatavatele tingimustele, mis on muu hulgas järgmised:

  • vähemalt 1 miljon allkirja;
  • allakirjutanud peavad olema vähemalt seitsmest ELi riigist (sealhulgas allakirjutanute miinimumarv iga riigi kohta).

Kui teie algatus vastab kõigile tingimustele, saab komisjon seda kaaluda.

Kolme kuu jooksul

  • kohtuvad ELi ametnikud korralduskomiteega;
  • korraldatakse teile Euroopa Parlamendis avalik kuulamine, mille raames saate oma algatust selgitada;
  • esitab komisjon ametliku vastuse, milles selgitab, miks ta esitab teie ettepanekul põhineva uue õigusakti ettepaneku või miks ta seda ei tee.

Käivitage kodanikualgatus.