V čem občanská iniciativa spočívá?

Skupina nejméně 1 milionů občanů EU může požádat Evropskou komisi, aby předložila návrh právního předpisu, spadá-li do jejích kompetencí v oblastech politiky EU.

Tento postup se nazývá evropská občanská iniciativa.

Jak se při organizování iniciativy postupuje?

Před zahájením vlastní iniciativy musíte vytvořit organizační výbor.

Váš výbor se musí skládat nejméně ze 7 občanů EU z nejméně 7 různých členských států. Nemusejí být nutně státními příslušníky těchto 7 různých zemí, ale musí ve své zemi splňovat věkový limit pro účast ve volbách do Evropského parlamentu.

Požadavky na platnost iniciativy

Vaše iniciativa musí splňovat určité podmínky, například:

  • na její podporu musíte shromáždit alespoň 1 milion podpisů
  • její signatáři musí být nejméně ze 7 zemí EU ( a zároveň musíte dosáhnout minimálního počtu podpisů v každé z nich)

Pokud vaše iniciativa veškeré podmínky splní, Komise se jí smí zabývat.

Do 3 měsíců:

  • se úředníci EU sejdou k jednání s organizačním výborem
  • proběhne veřejné slyšení v Evropském parlamentu, kde budou organizátoři moci vysvětlit svůj záměr
  • Komise vydá formální odpověď a vysvětlí, zda a proč navrhne na základě inciativy nový právní předpis založené či nikoli.

Zorganizujte občanskou iniciativu!