Povejte svoje mnenje o pobudah Komisije

S svojim mnenjem o pobudah Komisije lahko pomagate izpopolniti zakonodajo EU na različnih stopnjah zakonodajnega postopka. Za oddajo mnenja o kažipotih, osnutkih aktov, predlogih in sprejetih aktih imate na voljo štiri tedne.

Med glavnimi načini pridobivanja mnenj so javna posvetovanja, v katerih s podrobnimi vprašalniki Komisija zbira natančnejša mnenja o predlaganih pobudah. Večina posvetovanj je na voljo 12 tednov. Komisija bo vaša mnenja upoštevala pri pripravi politike in zakonodaje.

Predlagajte izboljšave zakonodaje EU

Kadar koli lahko tudi predlagate načine za izboljšanje obstoječe zakonodaje EU, da bi bila učinkovitejša in uspešnejša. Vaš predlog bo pregledala skupina strokovnjakov iz vsake države EU. Skupino, imenovano platforma REFIT, sestavljajo predstavniki podjetij in organizacij civilne družbe. Na podlagi vaših prispevkov lahko skupina pripravi priporočilo za Komisijo. Če se skupina odloči, da ne bo dala priporočila, vam bo to pisno sporočila in obrazložila.