Δημόσιες συζητήσεις σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ

Οι διάλογοι με τους πολίτες είναι δημόσιες συζητήσεις με τους Ευρωπαίους επιτρόπους και άλλους φορείς λήψης αποφάσεων της ΕΕ, όπως ευρωβουλευτές και πολιτικούς σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

Οι διάλογοι λαμβάνουν τη μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων. Σας δίνουν την ευκαιρία να κάνετε ερωτήσεις στους πολιτικούς της ΕΕ, να διατυπώσετε παρατηρήσεις και να τους πείτε πώς σας επηρεάζουν οι πολιτικές της ΕΕ. Μπορείτε επίσης να μοιραστείτε τις ιδέες σας σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης.

Οι διάλογοι πραγματοποιούνται σε διάφορες πόλεις σε όλη την ΕΕ, έχουν ελεύθερη είσοδο, και κάποιοι από αυτούς μεταδίδονται ζωντανά μέσω διαδικτύου.

Μπορείτε επίσης να λάβετε μέρος σε συζητήσεις στο Twitter χρησιμοποιώντας την ετικέτα # Eudialogues.

Βρείτε τις ημερομηνίες και τις πόλεις όπου θα πραγματοποιηθούν οι προσεχείς διάλογοι με τους πολίτες.