Evropska komisija redno izvaja javnomnenjske raziskave v državah območja evra in v novih državah članicah EU, ki naj bi uvedle evro.

Vsaka raziskava Flash Eurobarometer vsebuje povzetek s preglednicami po državah od leta 2006 naprej in podrobno analitično poročilo.

Javnomnenjske raziskave v državah članicah območja evra

Javnomnenjske raziskave v državah članicah, ki naj bi uvedle evro

Osnovne informacije o javnomnenjskih raziskavah

Pred uvedbo evrskih bankovcev in kovancev 1. januarja 2002 je potekalo intenzivno spremljanje javnega mnenja, ki se je nadaljevalo tudi po uvedbi. Raziskovanje javnega mnenja se je začelo leta 2000 in je leta 2001 potekalo skoraj vsak mesec, nato pa tudi v mesecih takoj po prehodu na evro. Nadaljuje se tudi zdaj, vendar v daljših časovnih presledkih. Komisija v državah območja evra od konca leta 2002 meri in ocenjuje javno mnenje o evru vsaj enkrat na leto. Rezultati anket skupaj s podatki za obdobje 2000–2002 nam pomagajo razumeti, kako se je v tem času spreminjalo stališče državljanov držav območja evra.

Komisija od leta 2004 dvakrat na leto izvaja raziskave javnega mnenja tudi v državah, ki so se takrat pridružile EU in se zdaj pripravljajo na uvedbo evra. Ankete se izvajajo pogosteje v državah, ki so blizu sprejetju evra ali pa so ga uvedle pred kratkim, denimo Latvija in Litva. V teh primerih se izvede več raziskav, vsebujejo lahko tudi dodatna vprašanja.

Večina raziskav se opravi prek telefona. Objavljene so na spletišču Eurobarometra skupaj z manj pogostimi kvalitativnimi študijami, ki temeljijo na uporabi osebnega anketiranja in anketiranja ciljnih skupin.