De Europese Commissie voert regelmatig opiniepeilingen uit in de landen van de eurozone en in de EU-landen die naar verwachting de euro zullen invoeren.

Iedere Flash Eurobarometer bevat een verslag, met scorekaarten per land vanaf 2006, en een gedetailleerde analyse.

Opiniepeilingen in landen van de eurozone

Opiniepeilingen in landen die de euro nog niet hebben ingevoerd

Achtergrondinformatie over de opiniepeilingen

Voor en na de invoering van de eurobankbiljetten en -munten op 1 januari 2002 werd de publieke opinie hierover intensief gevolgd. De opiniepeilingen gingen van start in 2000 en werden in 2001 en in de maanden na de omschakeling bijna maandelijks uitgevoerd. Sindsdien worden ze nog steeds uitgevoerd, maar met langere tussenpozen. Sinds eind 2002 wordt de publieke opinie in de landen van de eurozone ten minste een keer per jaar gemeten en beoordeeld door de Commissie. De resultaten van deze enquêtes, samen met de gegevens van de periode 2000-2002, geven een beeld van hoe de houding van de burgers van de eurozone tegenover de nieuwe munt mettertijd is veranderd.

De Commissie voert sinds 2004 ook twee keer per jaar opiniepeilingen uit in de landen die later tot de EU zijn toegetreden of die zich voorbereiden op de invoering van de euro. In landen die de euro binnenkort gaan invoeren of dat recentelijk hebben gedaan, zoals Letland (2014) en Litouwen (2015), kunnen vaker enquêtes worden uitgevoerd. In deze gevallen kunnen de enquêtes vaker worden uitgevoerd en kunnen andere onderwerpen aan bod komen.

De meeste opiniepeilingen worden via telefonische interviews uitgevoerd en zijn terug te vinden op de Eurobarometerwebsite. Op deze website worden ook minder frequente kwalitatieve studies op basis van persoonlijke interviews en focusgroepen gepubliceerd.