Države članice so se od ustanovitve EU leta 1957 osredotočile na vzpostavitev skupnega trga. Vendar je sčasoma postalo jasno, da je potrebno tesnejše ekonomsko in monetarno sodelovanje, ki bi omogočilo nadaljnji razvoj in razcvet notranjega trga, boljšo učinkovitost celotnega evropskega gospodarstva, nova delovna mesta in večjo blaginjo za evropske državljane. Države članice so leta 1991 sprejele Pogodbo o Evropski uniji (Maastrichtsko pogodbo), s katero so želele uveljaviti močno in stabilno evropsko valuto za 21. stoletje.

Prednosti, ki jih prinaša evro, so raznolike in se občutijo na različnih ravneh, od posameznikov in podjetij do celotnih gospodarstev, denimo:

  • večjo izbiro in stabilne cene za potrošnike in državljane
  • večjo varnost ter več priložnosti za podjetja in trge
  • boljšo gospodarsko stabilnost in rast
  • bolj integrirane finančne trge
  • močnejšo prisotnost EU v svetovnem gospodarstvu
  • konkreten simbol evropske identitete

Številne prednosti so med seboj povezane. Gospodarska stabilnost je dobra za gospodarstvo držav članic, saj državam omogoča načrtovanje za prihodnost. Koristi pa tudi podjetjem, ker zmanjšuje negotovost in jih spodbuja k vlaganjem, kar povečuje zaposlenost in zagotavlja kakovostnejša delovna mesta.

Prednosti evra

Enotno valuto odlikujejo nove prednosti in priložnosti, ki izhajajo iz povezovanja ter obsega gospodarstva evrskega območja, zato je enotni trg učinkovitejši.

Pred uvedbo evra je menjava valut pomenila dodatne stroške, tveganje in manjšo transparentnost pri čezmejnih transakcijah. Z enotno valuto je poslovanje v evrskem območju stroškovno učinkovitejše in manj tvegano.

Možnost primerjanja cen tudi spodbuja čezmejno trgovino in raznovrstne naložbe – od iskanja izdelkov po najnižjih cenah in podjetij, ki kupujejo storitve z najboljšim razmerjem med kakovostjo in ceno, do velikih institucionalnih vlagateljev, ki lahko učinkoviteje vlagajo na celotnem evrskem območju brez tveganja valutnih nihanj. Z evrskim območjem je nastal en sam velik integriran trg, v katerem se uporablja ista valuta.

Prednosti v svetovnem merilu

Obseg enotne valute in evrskega območja prinaša tudi nove priložnosti v svetovnem gospodarstvu. Z enotno valuto je evrsko območje postalo privlačno območje za poslovanje tretjih držav, kar spodbuja trgovino in naložbe. Zaradi preudarnega gospodarskega upravljanja je evro privlačna rezervna valuta za druge države, kar daje evrskemu območju pomembno vlogo v svetovnem gospodarstvu.

Obseg in skrbno upravljanje zagotavljata evrskemu območju tudi gospodarsko stabilnost, zaradi česar je bolj odporno na zunanje ekonomske pretrese, tj. nenadne gospodarske spremembe, do katerih lahko pride zunaj evrskega območja in ki lahko prizadenejo gospodarstva držav članic (npr. povišanje cen nafte na svetovnem trgu, pretresi na svetovnih valutnih trgih). Evrsko območje lahko zaradi svoje velikosti in moči bolje obvlada takšne zunanje pretrese brez izgube delovnih mest in gospodarske rasti.

Izkoriščanje prednosti

Evro sam po sebi ne prinaša gospodarske stabilnosti in rasti. To je mogoče doseči z razumnim upravljanjem gospodarstva v evrskem območju v skladu s pravili Pogodbe EU ter Pakta za stabilnost in rast, ključnega elementa v ekonomski in monetarni uniji. Evro je kot sestavni del gospodarskih, političnih in socialnih struktur Evropske unije osrednji mehanizem za izboljšanje prednosti enotnega trga, trgovinske politike in političnega sodelovanja.