Bij de oprichting van de voorloper van de EU in 1957 streefden de lidstaten naar een gemeenschappelijke handelsmarkt. Mettertijd werd echter duidelijk dat nauwere economische en monetaire samenwerking de sleutel was tot een verdere groei en bloei van de gemeenschappelijke markt en een betere werking van de hele Europese economie, en dus meer banen en welvaart voor de Europeanen. In 1991 sloten de lidstaten het Verdrag betreffende de Europese Unie (het Verdrag van Maastricht) en besloten zij Europa in de 21ste eeuw een sterke en stabiele munt te geven.

De euro heeft veel voordelen, zowel voor particulieren en bedrijven als voor hele economieën. Denk maar aan:

  • een ruimere keuze en stabiele prijzen voor consumenten en burgers
  • meer zekerheid en meer mogelijkheden voor bedrijven en markten
  • meer economische stabiliteit en groei
  • beter geïntegreerde financiële markten
  • een sterkere aanwezigheid van de EU in de wereldeconomie
  • een concreet symbool van een Europese identiteit.

Veel van deze voordelen hangen met elkaar samen. Zo is economische stabiliteit goed voor de economie van een EU-land omdat zijn regering daardoor beter toekomstplannen kan maken. Maar economische stabiliteit is ook goed voor het bedrijfsleven omdat het de onzekerheid vermindert en aanmoedigt tot investeren. Dit is op zijn beurt gunstig voor de burgers, wie het meer en betere banen oplevert.

Hoe zorgt de euro voor die voordelen?

Dankzij de integratie en schaalvergroting van de economie en de eurozone zorgt de gemeenschappelijke munt voor mogelijkheden en voordelen die de gemeenschappelijke markt efficiënter maken.

Vóór de invoering van de euro zorgde het wisselen van geld bij grensoverschrijdende transacties voor extra kosten, risico's en een gebrek aan transparantie. Met de gemeenschappelijke munt is het goedkoper en veiliger zaken doen in de eurozone.

Prijzen zijn vergelijkbaar, en dat stimuleert de internationale handel en allerlei soorten investeringen, van de individuele consument die het goedkoopste product zoekt tot bedrijven op zoek naar de voordeligste dienstverlening en grote institutionele beleggers die in de eurozone zonder wisselrisico's efficiënter kunnen investeren. Binnen de eurozone is een grote geïntegreerde markt ontstaan, die eenzelfde munteenheid gebruikt.

Wereldwijde voordelen

De schaal van de gemeenschappelijke munt en de eurozone lever ook nieuwe kansen op in de wereldeconomie. De eurozone is met een gemeenschappelijke munt een aantrekkelijke handelspartner voor andere landen, en dat is goed voor de handel en de investeringen. Een verstandig economisch beleid maakt de euro voor landen buiten de EU interessant als reservemunt en geeft de eurozone meer invloed binnen de wereldeconomie.

Schaalvergroting en voorzichtig beheer zorgen voor economische stabiliteit in de eurozone. Daardoor is zij beter bestand tegen plotse economische veranderingen die zich buiten de eurozone voordoen en nationale economieën kunnen verstoren, zoals wereldwijde stijgingen van de olieprijs of turbulentie op de valutamarkten. De eurozone kan dergelijke externe schokken dankzij haar omvang en sterkte beter absorberen, het banenverlies beperken en de groei op peil houden.

De vruchten plukken

De euro brengt op zich geen economische stabiliteit en groei. Daarvoor is op de eerste plaats een goed beheer van de economie van de eurozone nodig, volgens de regels van het Verdrag en het Stabiliteits- en groeipact (SGP), een essentieel element van de Europese monetaire unie (EMU). Daarnaast is de euro het belangrijkste instrument om optimaal te profiteren van de voordelen van de gemeenschappelijke markt (handelsbeleid en politieke samenwerking) en daardoor is de munt een onmisbaar onderdeel van de economische, sociale en politieke structuren van de Europese Unie van vandaag.