Kun EU perustettiin vuonna 1957, sen jäsenvaltioiden tavoitteena oli rakentaa kaupan ”sisämarkkinat”. Ajan myötä kävi kuitenkin selväksi, että sisämarkkinoiden kehitystä ja kasvua varten tarvittiin tiiviimpää yhteistyötä talous- ja raha-asioissa. Tämä auttaisi koko Euroopan taloutta suoriutumaan paremmin ja toisi eurooppalaisille lisää työpaikkoja ja vaurautta. Vuonna 1991 jäsenvaltiot hyväksyivät sopimuksen Euroopan unionista (Maastrichtin sopimus) ja totesivat, että 2000-luvulle siirryttäessä EU:lle tarvittiin vahva ja vakaa valuutta.

Eurolla on monenlaisia etuja, ja sen vaikutukset ulottuvat yksityishenkilöistä ja yrityksistä kokonaisiin kansantalouksiin:

  • euro on lisännyt kuluttajien ja kansalaisten valinnanvapautta ja vakauttanut hintoja
  • euro on parantanut turvallisuutta ja avannut yrityksille ja markkinoille uusia toimintamahdollisuuksia
  • euro on vakauttanut taloutta ja lisännyt talouden kasvua
  • euro on edistänyt rahoitusmarkkinoiden yhdentymistä
  • euro on vahvistanut EU:n asemaa maailmanmarkkinoilla
  • euro on eurooppalaisen identiteetin konkreettinen symboli.

Monet näistä eduista liittyvät toisiinsa. Esimerkiksi talouden vakaus on hyväksi yksittäisten jäsenvaltioiden taloudelle, sillä se mahdollistaa pitkän aikavälin suunnittelun. Talouden vakaus hyödyttää samalla myös yrityksiä, koska se vähentää epävarmuutta ja kannustaa yrityksiä tekemään investointeja. Investointien kasvu hyödyttää vuorostaan kansalaisia, sillä se parantaa työllisyyttä ja synnyttää uusia laadukkaita työpaikkoja.

Mistä euron edut johtuvat?

Euro tuo mukanaan uusia vahvuuksia ja mahdollisuuksia, jotka perustuvat euroalueen yhdentymiseen ja laajuuteen. Näiden tekijöiden ansiosta sisämarkkinat toimivat tehokkaammin.

Ennen euron käyttöönottoa valuutanvaihdosta aiheutui lisäkuluja ja -riskejä ja kansainvälisten maksutapahtumien avoimuus oli puutteellista. Yhteisen rahan ansiosta kauppa on euroalueella kustannustehokkaampaa ja riskittömämpää.

Mahdollisuus vertailla hintoja kannustaa käymään kauppaa yli kansallisten rajojen ja tekemään kaikenlaisia investointeja. Tämä koskee niin yksittäisiä kuluttajia, jotka etsivät halvinta tuotetta, yrityksiä, jotka haluavat saada parhainta mahdollista palvelua, kuin suuria yhteisösijoittajia, jotka voivat tehdä tehokkaampia sijoituksia euroalueella ilman valuuttakurssien vaihtelun riskiä. Euroalueella on nyt yhdet laajat yhdentyneet markkinat, joilla käytetään yhteistä valuuttaa.

Etuja koko maailman taloudelle

Euroalueen laajuus tuo uusia mahdollisuuksia myös maailmantaloudessa. Yhteinen raha tekee euroalueesta houkuttelevan markkina-alueen EU:n ulkopuolisille maille ja edistää näin kauppaa ja investointeja. Vakaa taloudenpito taas tekee eurosta houkuttelevan varantovaluutan euroalueen ulkopuolisille maille ja vahvistaa euroalueen asemaa maailmantaloudessa.

Euroalueen koko ja maltillinen taloudenhoito tuovat myös vakautta talouteen ja vähentävät alttiutta ulkoisille talouden häiriöille. Niitä ovat esimerkiksi euroalueen ulkopuolella tapahtuvat, kansallisia talouksia horjuttavat yllättävät talouden muutokset, kuten öljyn hinnan nousu tai epävarmuudet maailman valuuttamarkkinoilla. Laajuutensa ja vahvuutensa ansiosta euroalue kestää paremmin ulkoisia häiriötekijöitä ilman, että työpaikat katoavat tai kasvu hidastuu.

Edellytykset etujen toteutumiselle

Euro sinänsä ei lisää talouden vakautta ja kasvua. Vakaus ja kasvu edellyttävät euroalueen talouden järkevää hoitoa EU:n perustamissopimuksen sekä Euroopan talous- ja rahaliittoon (EMU) oleellisena osana kuuluvan vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti. Koska euro on avainasemassa sisämarkkinoiden, kauppapolitiikan ja poliittisen yhteistyön etujen kannalta, se on olennainen osa nykyisen EU:n taloudellisia, sosiaalisia ja poliittisia rakenteita.