Kommissionens representationskontor i EU-länderna

Representationskontoren har bland annat till uppgift att

  • samverka med myndigheter i landet
  • arrangera besök av kommissionens ordförande och ledamöter
  • förse kommissionen med politisk information och analys
  • sköta kontakter med medierna
  • informera olika målgrupper.

Här hittar du länkar till kommissionens kontor i de olika EU-länderna.
 

Belgique/België/Belgien

България

Česká republika

Danmark

Deutschland

Eesti

Éire/Ireland

Ελλάδα

España

France

Hrvatska

Italia

Cyprus/Κύπρος

Latvija

Lietuva

Luxembourg

Magyarország

Malta

Nederland

Österreich

Polska

Portugal

România

Slovenija

Slovensko

Suomi/Finland

Sverige