Predstavništva Evropske komisije v državah članicah

Predstavništva Komisije opravljajo različne naloge. Med drugim:

  • navezujejo stike z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi
  • skrbijo za priprav obiskov predsednice ter komisark in komisarjev
  • Komisiji zagotavljajo politične informacije in analize
  • vzdržujejo stike z mediji
  • obveščajo različna ciljna občinstva

Na spodnjem seznamu so navedena predstavništva po državah.
 

Belgique/België/Belgija

Bolgarija

Češka

Danska

Nemčija

Estonija

Irska

Ελλάς

Španija

Francija

Hrvaška

Italija

Ciper

Latvija

Litva

Luksemburg

Madžarska

Malta

Nizozemska

Avstrija

Poljska

Portugalska

Romunija

Slovenija

Slovaška

Finska

Švedska