Predstavništva Komisije v državah članicah

Zastopajo Komisijo, povezujejo nacionalne, regionalne in lokalne organe ter deležnike, organizirajo obiske predsednika in komisarjev, Komisiji zagotavljajo politične informacije in analizo, vzdržujejo odnose z mediji in komunicirajo z različnim občinstvom.

Belgique/België/Belgien - България - Česká republika - Danmark - Deutschland - Eesti - Éire/Ireland - Ελλάδα - España - France - Hrvatska - Italia - Cyprus/Κύπρος - Latvija - Lietuva - Luxembourg - Magyarország - Malta - Nederland - Österreich - Polska - Portugal - România - Slovenija - Slovensko - Suomi/Finland - Sverige

Belgique/België/Belgija

Bolgarija

Češka

Danska

Nemčija

Estonija

Irska

Ελλάς

Španija

Francija

Hrvaška

Italija

Ciper

Latvija

Litva

Luksemburg

Madžarska

Malta

Nizozemska

Avstrija

Poljska

Portugalska

Romunija

Slovenija

Slovaška

Finska

Švedska