Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w państwach członkowskich

Reprezentują Komisję, współpracują z władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi oraz z zainteresowanymi stronami, organizują wizyty przewodniczącego i komisarzy, dostarczają Komisji politycznych informacji i analiz, utrzymują relacje z mediami, a także przekazują informacje różnym grupom odbiorcom.

Belgique/België/Belgien - България - Česká republika - Danmark - Deutschland - Eesti - Éire/Ireland - Ελλάδα - España - France - Hrvatska - Italia - Cyprus/Κύπρος - Latvija - Lietuva - Luxembourg - Magyarország - Malta - Nederland - Österreich - Polska - Portugal - România - Slovenija - Slovensko - Suomi/Finland - Sverige

Belgique/België/Belgien

България

Česká republika

Danmark

Deutschland

Eesti

Éire/Ireland

Ελλάδα

España

France

Hrvatska

Italia

Cyprus/Κύπρος

Latvija

Lietuva

Luxembourg

Magyarország

Malta

Nederland

Österreich

Polska

Portugal

România

Slovenija

Slovensko

Suomi

Sverige