Ir-Rappreżentanzi tal-Kummissjoni fl-Istati Membri

Dawn jirrappreżentaw il-Kummissjoni, joffru rabta mal-awtoritajiet u l-partijiet ikkonċernati nazzjonali, reġjonali u lokali, jorganizzaw mawriet tal-President u l-Kummissarji, jipprovdu lill-Kummissjoni b’informazzjoni u analiżi politika, iżommu relazzjonijiet mal-media, u jikkomunikaw ma’ diversi udjenzi.

Belgique/België/Belgien - България - Česká republika - Danmark - Deutschland - Eesti - Éire/Ireland - Ελλάδα - España - France - Hrvatska - Italia - Cyprus/Κύπρος - Latvija - Lietuva - Luxembourg - Magyarország - Malta - Nederland - Österreich - Polska - Portugal - România - Slovenija - Slovensko - Suomi/Finland - Sverige

Belgique/België/Belgien

България

Česká republika

Danmark

Deutschland

Eesti

Éire/Ireland

Ελλάδα

España

France

Hrvatska

Italia

Cyprus/Κύπρος

Latvija

Lietuva

Luxembourg

Magyarország

Malta

Nederland

Österreich

Polska

Portugal

România

Slovenija

Slovensko

Suomi

Sverige