Komisijas pārstāvniecības dalībvalstīs

Tās pārstāv Komisiju, uztur sakarus ar valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm un ieinteresētajām personām, organizē priekšsēdētāja un komisāru vizītes, sniedz Komisijai politisku informāciju un analīzi, uztur attiecības ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem un komunicē ar dažādām auditorijām.

Belgique/België/Belgien - България - Česká republika - Danmark - Deutschland - Eesti - Éire/Ireland - Ελλάδα - España - France - Hrvatska - Italia - Cyprus/Κύπρος - Latvija - Lietuva - Luxembourg - Magyarország - Malta - Nederland - Österreich - Polska - Portugal - România - Slovenija - Slovensko - Suomi/Finland - Sverige

Belgique/België/Belgien

България

Česká republika

Danmark

Deutschland

Eesti

Éire/Ireland

Ελλάδα

España

France

Hrvatska

Italia

Cyprus/Κύπρος

Latvija

Lietuva

Luxembourg

Magyarország

Malta

Nederland

Österreich

Polska

Portugal

România

Slovenija

Slovensko

Suomi

Sverige