Komisijos atstovybės valstybėse narėse

Komisijos atstovybės atlieka įvairias funkcijas:

  • palaiko ryšius su nacionalinėmis, regioninėmis ir vietos valdžios institucijomis,
  • rengia Komisijos pirmininko ir Komisijos narių vizitus,
  • teikia Komisijai politinę informaciją bei analizę,
  • palaiko ryšius su žiniasklaida,
  • bendrauja su įvairia auditorija.

Toliau pateikiamas atstovybių valstybėse narėse sąrašas.
 

Belgique/België/Belgien

България

Česká republika

Danmark

Deutschland

Eesti

Éire/Ireland

Ελλάδα

España

France

Hrvatska

Italia

Cyprus/Κύπρος

Latvija

Lietuva

Liuksemburgas

Magyarország

Malta

Nederland

Österreich

Polska

Portugal

România

Slovenija

Slovensko

Suomi

Sverige