Komission edustustot

Komission edustustoilla on monia tehtäviä jäsenmaissa. Edustustot

  • pitävät yhteyttä kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin viranomaisiin
  • järjestävät komission puheenjohtajan ja komissaarien vierailuja
  • tarjoavat komissiolle tietoa ja analyyseja poliittisista kehityskuluista
  • pitävät yhteyttä tiedotusvälineisiin
  • jakavat tietoa EU:n toiminnasta.

Edustustot maittain:
 

Belgique/België/Belgien

България

Česká republika

Danmark

Deutschland

Eesti

Éire/Ireland

Ελλάδα

España

Ranska

Hrvatska

Italia

Cyprus/Κύπρος

Latvija

Lietuva

Luxembourg

Magyarország

Malta

Nederland

Österreich

Polska

Portugal

România

Slovenija

Slovensko

Suomi

Sverige