Zastoupení Evropské komise v členských státech

Jejich úkolem je zastupovat Komisi, být v kontaktu s celostátními, regionálními a místními orgány a zúčastněnými stranami, organizovat návštěvy předsedy Komise a eurokomisařů, poskytovat Komisi politické informace a analýzy, udržovat vztahy s médii a komunikovat s různými cílovými skupinami.

Belgie - Bulharsko - Česká republika - Dánsko - Německo - Estonsko - Irsko - Řecko - Španělsko - Francie - Chorvatsko - Itálie - Kypr - Lotyšsko - Litva - Lucembursko - Maďarsko - Malta - Nizozemsko - Rakousko - Polsko - Portugalsko - Rumunsko - Slovinsko - Slovensko - Finsko - Švédsko

Belgie

Bulharsko

Česká republika

Dánsko

Německo

Estonsko

Irsko

Řecko

Španělsko

Francie

Chorvatsko

Itálie

Kypr

Lotyšsko

Litva

Lucembursko

Maďarsko

Malta

Nizozemsko

Rakousko

Polsko

Portugalsko

Rumunsko

Slovinsko

Slovensko

Finsko

Švédsko