Представителства на Комисията в държавите от ЕС

Представителствата на Комисията изпълняват различни функции, включително:

  • осъществяване на връзка с националните, регионалните и местните органи
  • организиране на посещения на председателя на Комисията и комисарите
  • предоставяне на Комисията на политическа информация и анализи
  • поддържане на връзки с медиите
  • комуникация с различни аудитории.

По-долу е представен списък на представителствата по държави.
 

Belgique/België/Belgien

България

Česká republika

Danmark

Deutschland

Eesti

Éire/Ireland

Ελλάδα

España

France

Hrvatska

Italia

Cyprus/Κύπρος

Latvija

Lietuva

Luxembourg

Magyarország

Malta

Nederland

Österreich

Polska

Portugal

România

Slovenija

Slovensko

Финландия

Sverige