Представителства на Комисията в държавите от ЕС

Те представляват Комисията, осъществяват връзка с националните, регионалните и местните органи и със заинтересованите страни, организират посещения на председателя и комисарите, предоставят на Комисията политическа информация и анализи, поддържат връзки с медиите и комуникират с различни аудитории.

Belgique/België/Belgien - България - Česká republika - Danmark - Deutschland - Eesti - Éire/Ireland - Ελλάδα - España - France - Hrvatska - Italia - Cyprus/Κύπρος - Latvija - Lietuva - Luxembourg - Magyarország - Malta - Nederland - Österreich - Polska - Portugal - România - Slovenija - Slovensko - Suomi/Finland - Sverige

Belgique/België/Belgien

България

Česká republika

Danmark

Deutschland

Eesti

Éire/Ireland

Ελλάδα

España

France

Hrvatska

Italia

Cyprus/Κύπρος

Latvija

Lietuva

Luxembourg

Magyarország

Malta

Nederland

Österreich

Polska

Portugal

România

Slovenija

Slovensko

Финландия

Sverige