Kako se pritožiti pri Evropski komisiji

Pritožbo je treba oddati s standardnim obrazcem za pritožbo, tako bomo laže razumeli vašo težavo. Obrazec lahko izpolnite v kateremkoli uradnem jeziku EU. Vpisati je treba naslednje informacije:

  • natančen opis, kako so po vašem mnenju nacionalni organi kršili pravo Unije, in kateri predpis Unije so kršili
  • podatke o vseh pravnih sredstvih, ki ste jih v zvezi s tem že uporabili

Kako Evropska komisija obravnava vašo pritožbo

Obravnava pritožbe pri Evropski komisiji je naslednja:

  • Evropska komisija bo v 15 dneh potrdila prejem vaše pritožbe.
  • Če ne boste uporabili standardnega obrazca za pritožbo, vas bo Evropska komisija prosila, da pritožbo oddate še enkrat.
  • Evropska komisija bo v naslednjih 12 mesecih pregledala vašo pritožbo in presodila, ali je treba proti zadevni državi EU začeti formalni postopek za ugotavljanje kršitev.
  • Če je zadeva, v zvezi s katero ste se pritožili, zelo zapletena ali če Evropska komisija potrebuje več informacij oziroma podrobnosti od vas ali drugih, bo za odločitev glede pritožbe morda potrebovala več kot 12 mesecev. Če bo za odločitev potrebovala več kot 12 mesecev, vas bo o tem obvestila.
  • Če bo Evropska komisija odločila, da je vaša pritožba utemeljena in bo proti zadevni državi EU začela formalni postopek za ugotavljanje kršitev, vas bo o tem obvestila. Obveščala vas bo tudi o poteku postopka.
  • Če bo Evropska komisija menila, da lahko težavo učinkoviteje rešite po neformalni ali zunajsodni poti, vam bo morebiti predlagala, da zadevo prenesete na eno teh storitev.
  • Če bo Evropska komisija presodila, da vaša težava ne zadeva kršitve prava Unije, vas bo pred zaključkom postopka o tem pisno obvestila.
  • Evropski komisiji lahko kadarkoli pošljete dodatno gradivo v zvezi s svojo pritožbo ali zahtevate srečanje s predstavniki Evropske komisije.

Več o tem, kako Evropska komisija sodeluje s pritožniki v Sporočilo o načinu urejanja odnosov s pritožnikom v zvezi z uporabo prava Unije

Pritožba na spletu

Izpolniti in oddati je treba spletni obrazec za pritožbo.

Pritožba po elektronski ali navadni pošti

Če želite oddati pisno pritožbo po elektronski ali navadni pošti, morate izpolniti standardni obrazec za pritožbo, ki je na voljo v vseh jezikih EU. Upoštevajte navodila, navedena na obrazcu.

Z obrazcem boste laže sestavili pritožbo in preverili, ali vsebuje vse ustrezne informacije. Obrazec izpolnite čitljivo na spletu ali ročno, saj bo tako obravnava pritožbe lažja.

PrenesiDOCX - 50.3 KB

Pritožbo lahko naslovite na:

European Commission
Secretary-General
B-1049 Brussels
BELGIUM

ali na naslov:

predstavništva Komisije v vaši državi 

ali

po telefaksu: 3222964335

Evropska komisija in postopek za ugotavljanje kršitev

Pritožniki so pomemben vir informacij pri ugotavljanju morebitnih kršitev. Komisiji ni treba obvezno začeti formalnega postopka za ugotavljanje kršitev, tudi ne v primerih, ko pritožba pokaže, da gre za kršitev (Komisija ima diskrecijsko pravico glede odločanja, ali in kdaj bo začela postopek za ugotavljanje kršitev). Če Komisija proti državi EU sproži postopek pred Sodiščem EU in zadevo dobi, bo ukrepe za odpravo kršitev morala sprejeti zadevna država EU. To pa ne pomeni, da so pritožniki neposredno upravičeni do nadomestila ali povračila škode. Če želijo dobiti odškodnino, morajo zadevo predati nacionalnemu sodišču, in sicer v roku, določenim z nacionalno zakonodajo.