Cum să depuneți o plângere la Comisia Europeană

Trimiteți-ne plângerea completând formularul-tip, care ne va permite să înțelegem mai ușor problema dvs. Îl puteți completa în orice limbă oficială a UE. Nu uitați:

  • să descrieți cum considerați că autoritățile naționale au încălcat legislația UE și despre ce element al legislației UE este vorba
  • să oferiți informații despre eventualele acțiuni pe care le-ați întreprins pentru remedierea problemei

Ce face Comisia Europeană cu plângerea dvs.?

Iată etapele prin care trec plângerile adresate Comisiei Europene:

  • În termen de 15 zile lucrătoare, Comisia Europeană vă va confirma primirea plângerii.
  • Comisia Europeană vă va invita să depuneți din nou plângerea dacă nu ați utilizat formularul-tip.
  • În următoarele 12 luni, Comisia Europeană vă va examina plângerea și va decide dacă inițiază procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva statului membru în cauză.
  • Dacă problema prezentată este deosebit de complicată, iar Comisia Europeană trebuie să ceară, de la dumneavoastră sau de la alte părți implicate, informații sau detalii suplimentare, luarea unei decizii poate dura mai mult de 12 luni. Veți fi informat dacă procedura durează mai mult de 12 luni.
  • Dacă decide că plângerea este justificată și inițiază procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva statului membru în cauză, Comisia Europeană vă va informa despre acest lucru și vă va ține la curent cu evoluția cazului.
  • Dacă este de părere că problema ar putea fi soluționată mai rapid de către oricare dintre serviciile informale sau extrajudiciare de soluționare a litigiilor, Comisia Europeană vă poate propune ca dosarul dvs. să fie transferat serviciilor respective.
  • Dacă decide că problema dvs. nu implică o încălcare a legislației Uniunii Europene, Comisia vă va comunica acest lucru printr-o scrisoare înainte de a clasa plângerea.
  • În orice moment, puteți oferi Comisiei Europene informații suplimentare referitoare la plângere sau puteți solicita să vă întâlniți cu reprezentanții săi.

Aflați mai multe despre modul în care Comisia Europeană gestionează relațiile cu petiționarii: Comunicarea privind gestionarea relațiilor cu petiționarii în ceea ce privește aplicarea dreptului Uniunii.

Depunerea unei plângeri on-line

Puteți completa și transmite formularul electronic de plângere.

Depunerea unei plângeri prin e-mail sau prin poștă

Dacă doriți să depuneți o plângere prin e-mail sau pe hârtie, trebuie să completați formularul-tip disponibil în toate limbile UE. Urmați instrucțiunile din formular.

Astfel veți putea să vă structurați plângerea și să vă asigurați că aceasta conține toate informațiile relevante. Pentru a facilita tratarea plângerii, vă rugăm să completați formularul fie direct pe calculator, fie pe hârtie, în mod lizibil.

DescarcăDOCX - 52.2 KB

Plângerile pot fi trimise la următoarea adresă:

European Commission
Secretary-General
B-1049 Brussels
BELGIA

sau la

Biroul Comisiei Europene din țara dumneavoastră

sau

prin fax la numărul: +32 2 296 43 35

Comisia și acțiunile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor

Autorii plângerilor sunt o sursă importantă de informații pentru depistarea eventualelor cazuri de încălcări a legislației UE, dar Comisia nu are obligația de a iniția procedura oficială de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, nici chiar în cazurile în care se constată că plângerea este fondată (Comisia este liberă să decidă dacă și când să înceapă acțiunea în constatarea neîndeplinirii obligațiilor). În cazul în care Comisia aduce un stat membru în fața Curții de Justiție a UE și are câștig de cauză, statul membru va trebui să ia toate măsurile pentru a remedia încălcările. Acest lucru nu înseamnă însă că autorii plângerilor au dreptul automat la compensații sau despăgubiri. Pentru a obține despăgubiri, aceștia trebuie să introducă o acțiune înaintea unei instanțe naționale în termenul prevăzut de legislația națională.