Hoe dient u een klacht in bij de Europese Commissie?

De Europese Commissie kan uw klacht alleen behandelen als u het klachtenformulier invult en daarna per post of online instuurt. Dat kan in elke officiële EU-taal. Let op:

  • geef aan welke EU-wet de nationale overheid volgens u heeft geschonden, en hoe zij dat gedaan heeft
  • beschrijf nauwkeurig welke stappen u hiertegen heeft ondernomen

Wat doet de Europese Commissie met uw klacht?

De Europese Commissie hanteert de volgende procedure:

  • Zij bevestigt binnen 15 werkdagen dat zij uw klacht heeft ontvangen.
  • Als u het klachtenformulier niet heeft gebruikt, verzoekt zij u uw klacht opnieuw in te dienen.
  • Binnen 12 maanden bepaalt zij of ze een formele inbreukprocedure tegen het betrokken EU-land zal starten.
  • Als de kwestie die u aan de orde stelt erg ingewikkeld is, of als de Europese Commissie u of anderen om meer informatie of gegevens moet vragen, kan het langer duren dan 12 maanden om tot een besluit te komen. In dat geval wordt u daarvan op de hoogte gesteld.
  • Vindt de Commissie uw klacht gegrond en start zijn een formele inbreukprocedure tegen het betrokken EU-land, dan houdt zij u op de hoogte van het verloop van de zaak.
  • Is de Commissie van mening dat uw probleem efficiënter via informele of buitengerechtelijke bemiddeling opgelost kan worden, dan kan zij voorstellen uw dossier door te sturen naar zo'n bemiddelaar.
  • Als de Commissie besluit dat er in uw zaak geen sprake is van een schending van het EU-recht, wordt u daarvan per brief op de hoogte gesteld voordat uw dossier gesloten wordt.
  • U mag op elk moment de Europese Commissie extra materiaal over uw klacht sturen, of een gesprek met een vertegenwoordiger van de Europese Commissie aanvragen.

Meer over hoe de Commissie met klachten omgaat: Mededeling over contacten met klagers inzake de toepassing van het EU-recht.

Online een klacht indienen

U kunt het klachtenformulier online invullen en indienen.

Een klacht indienen per e-mail of post

Wilt u uw klacht liever per e-mail of per post indienen, gebruik dan ook het klachtenformulier, dat u hieronder in elke EU-taal kunt downloaden. Volg de instructies op het formulier.

Het formulier helpt u om uw klacht te structureren en geen relevante gegevens te vergeten. Schrijft u met de hand, probeert u dan alstublieft zo duidelijk mogelijk te schrijven.

DownloadenDOCX - 50.2 KB

U kunt uw klacht sturen naar:

Europese Commissie
Secretaris-generaal
B-1049 Brussel
BELGIË

of

het Bureau van de Europese Commissie in uw land 

of

per fax: +3222964335

Inbreukprocedures en de Europese Commissie

Klachten zijn een belangrijke bron van informatie om eventuele inbreuken tegen het EU-recht op te sporen. De Commissie is echter niet verplicht een formele inbreukprocedure te starten, ook niet als uit de klacht wel blijkt dat het EU-recht geschonden wordt. De Commissie mag zelf besluiten in welke gevallen en wanneer zij een inbreukprocedure start. Wanneer de Commissie een EU-land voor het Hof van Justitie daagt en in het gelijk wordt gesteld, moet dat land maatregelen treffen om een einde aan de schending te maken. Dit betekent echter niet dat klagers automatisch recht hebben op schadevergoeding. Wilt u schadevergoeding eisen, dan moet u uw zaak alsnog voor de nationale rechter brengen, en wel binnen de termijn die is vastgelegd in de nationale wetgeving.