Panasz benyújtása az Európai Bizottsághoz

Ha Ön panaszt kíván benyújtani, kérjük, használja a szabványos panaszbejelentő űrlapot, mert így megkönnyíti számunkra, hogy megértsük, milyen problémával kapcsolatban kéri a segítségünket. Az űrlapot a hivatalos uniós nyelvek bármelyikén kitöltheti. Kérjük, panaszában részletekbe menően ismertesse, hogy:

  • Ön szerint miben sérti a tagállamok eljárása az uniós jogot, és pontosan melyik uniós jogszabállyal ellentétes;
  • eddig milyen lépéseket tett annak érdekében, hogy jogorvoslatban részesüljön.

Hogyan kezeli az Európai Bizottság az Ön panaszát?

Az Európai Bizottság a következő eljárást követi:

  • 15 munkanapon belül visszaigazolja a panasz beérkeztét.
  • Ha Ön nem a szabványos panaszbejelentő űrlapot használta, a Bizottság fel fogja kérni, hogy nyújtsa be újra panaszát.
  • A következő 12 hónap során a Bizottság megvizsgálja a panaszban foglaltakat, és mérlegeli, hogy kezdeményezzen-e hivatalos kötelezettségszegési eljárást az érintett EU-ország ellen.
  • Ha az Ön panaszában ismertetett probléma különösen összetett, vagy ha az Európai Bizottságnak további információkat kell bekérnie Öntől vagy másoktól, előfordulhat, hogy 12 hónapnál hosszabb időt vesz igénybe, míg az intézmény döntést hoz az ügyben. Ha a panasz kiértékeléséhez szükséges idő meghaladja a 12 hónapot, a Bizottság értesítést küld Önnek erről.
  • Ha az Európai Bizottság megalapozottnak ítéli az Ön panaszát, és hivatalos kötelezettségszegési eljárás megindítását kezdeményezi az érintett uniós ország ellen, döntéséről és az üggyel kapcsolatos további fejleményekről tájékoztatást küld Önnek.
  • Ha az Európai Bizottság arra a következtetésre jut, hogy az adott problémára hatékonyabban megoldást lehet találni peren kívüli vitarendezés révén vagy informális problémamegoldó szolgálatok közreműködésével, akkor felajánlhatja Önnek, hogy ügyét átirányítja az említett szolgálatok valamelyikéhez.
  • Ha a Bizottság azt állapítja meg, hogy az Ön panaszában ismertetett esetben nem sérült az uniós jog, az ügy lezárását megelőzően levélben tájékoztatja Önt döntéséről.
  • A folyamat során Ön bármikor további anyagokat bocsáthat a panaszával kapcsolatban az Európai Bizottság rendelkezésére, és kérheti, hogy személyesen találkozhasson a Bizottság képviselőivel.

További információk azzal kapcsolatban, hogyan tart kapcsolatot az Európai Bizottság a panaszosokkal: Közlemény az uniós jog alkalmazása tárgyában a panaszosokkal való kapcsolattartás korszerűsítéséről.

Panasz benyújtása az interneten

Töltse ki és küldje be az online panaszbejelentő űrlapot.

Panasz benyújtása e-mailben vagy postán

Ha Ön inkább e-mailben vagy papíron szeretné megfogalmazni a panaszát, kérjük, töltse ki a szabványos panaszbejelentő űrlapot, mely az összes hivatalos uniós nyelven hozzáférhető. Kérjük, az űrlapon szereplő utasítások szerint járjon el.

Az űrlap segítségével strukturált formában, a panasz feldolgozásához szükséges adatok mindegyikét megadva tudja az ügyet ismertetni. Az ügykezelés megkönnyítése érdekében kérjük, hogy számítógépen töltse ki az űrlapot, illetve ügyeljen az olvashatóságra, ha kinyomtatja és kézzel tölti ki.

LetöltésDOCX - 53.5 KB

Panaszát a következő címre küldheti be:

European Commission
Secretary-General
B-1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

vagy

az Európai Bizottság tagállami képviseletének címére 

vagy

küldje el a következő faxszámra: +32 2 296 4335.

Mikor indít a Bizottság kötelezettségszegési eljárást?

A panaszbejelentések fontos információkkal segítik az esetleges jogsértések felderítését. A Bizottság azonban nem köteles hivatalos kötelezettségszegési eljárást indítani azoknak a panaszoknak a kapcsán, amelyek jogsértésre derítenek fényt (az intézmény mérlegelési jogkörrel rendelkezik azt illetően, hogy kezdeményezi-e kötelezettségszegési eljárás megindítását, és ha igen, mikor). Ha viszont a Bizottság eljárást indít valamelyik EU-ország ellen, az ügyet az Európai Unió Bírósága elé viszi, és nyer, a kérdéses tagállamnak intézkedéseket kell hoznia a jogsértés megszüntetésére. Ez nem jelenti egyúttal azt is, hogy a panaszt benyújtó személy automatikusan jogosult lesz kártérítésre. Ahhoz, hogy kártérítést ítélhessenek meg a részére, a panaszosnak az uniós eljárástól függetlenül a nemzeti bírósághoz kell fordulnia ügyével, az erre meghatározott időkereten belül.