Kako podnijeti pritužbu Europskoj komisiji

Morate upotrijebiti standardni obrazac za pritužbe koji će nam omogućiti lakše razumijevanje vašeg problema. Obrazac možete ispuniti na bilo kojem službenom jeziku EU-a. Važno je uključiti sljedeće pojedinosti:

  • Točno opišite kako su po vašem mišljenju nacionalna tijela prekršila pravo Unije i koji je propis Unije po vašem mišljenju prekršen.
  • Navedite pojedinosti o svim mjerama koje ste već poduzeli kako biste ostvarili pravnu zaštitu.

Kako Europska komisija postupa s vašom pritužbom?

Pritužbe podnesene Europskoj komisiji obrađuju se na sljedeći način:

  • Europska komisija potvrdit će primitak vaše pritužbe u roku od 15 radnih dana.
  • Ako niste upotrijebili standardni obrazac za pritužbe, Europska komisija će vas pozvati da ponovno podnesete pritužbu.
  • U narednih 12 mjeseci Europska komisija ocijenit će vašu pritužbu i odlučiti hoće li protiv predmetne države članice pokrenuti službeni postupak zbog povrede prava.
  • Ako je vaš problem posebno složen ili ako Europska komisija od vas ili od drugih mora zatražiti dodatne informacije ili pojedinosti, za donošenje odluke možda će trebati više od 12 mjeseci. Ako ocjenjivanje potraje više od 12 mjeseci, o tome ćete biti obaviješteni.
  • Ako Europska komisija odluči da je vaša pritužba utemeljena te protiv predmetne države članice pokrene službeni postupak zbog povrede prava, o tome će vas obavijestiti te će vas izvješćivati o tijeku postupka.
  • Ako Europska komisija smatra da bi se vaš problem učinkovitije mogao riješiti nekim od raspoloživih neslužbenih ili izvansudskih kanala za rješavanje sporova, može vam predložiti prosljeđivanje predmeta tim službama.
  • Ako Komisija smatra da vaš problem ne uključuje povredu prava Unije, o tome će vas obavijestiti pisanim putem prije nego što zatvori vaš predmet.
  • Europskoj komisiji u svakom trenutku možete dostaviti dodatne materijale povezane s vašom pritužbom ili zatražiti sastanak s njezinim predstavnicima.

Saznajte više o postupanju Europske komisije u odnosima s podnositeljima pritužbi: Komunikacija o postupanju u odnosima s podnositeljima pritužbi u pogledu primjene prava Unije.

Podnošenje pritužbe na internetu

Možete ispuniti i poslati internetski obrazac za pritužbe.

Podnošenje pritužbe poštom

Želite li pritužbu podnijeti u „papirnatom” obliku, morate ispuniti standardni obrazac za pritužbe, dostupan na svim jezicima EU-a.

Obrazac će vam pomoći da strukturirate svoju pritužbu kako bi se osiguralo da sadržava sve bitne informacije. Radi lakše obrade vaše pritužbe obrazac ispunite čitljivo.

PreuzimanjeDOCX - 51.9 KB

Pritužbe možete slati na sljedeću adresu:

European Commission
Secretary-General
B-1049 Bruxelles
BELGIJA

ili

Ured Europske komisije u vašoj državi 

ili

telefaksom: 3222964335

Komisija i postupci zbog povrede

Podnositelji pritužbi važan su izvor informacija za otkrivanje mogućih slučajeva povrede prava, no Komisija nije obvezna pokrenuti službeni postupak zbog povrede prava, čak ni ako se zahvaljujući pritužbi otkrije njezino postojanje (Komisija naime ima diskrecijsko pravo u pogledu odluke o pokretanju i trenutku pokretanja postupaka zbog povrede prava). Nadalje, ako protiv države članice Komisija pokrene postupak pred Sudom te dobije sudski spor, država članica dužna je poduzeti sve mjere za ispravak tog kršenja. Međutim, to ne znači da podnositelji pritužbi time izravno ostvaruju pravo na naknadu ili odštetu. Za potraživanje naknade podnositelji pritužbi i dalje su dužni pokrenuti postupak pred nacionalnim sudom u roku koji je za to predviđen nacionalnim zakonodavstvom.