Miten Euroopan komissiolle tehdään kantelu

Kantelu on tehtävä erityisellä kantelulomakkeella sen käsittelyn helpottamiseksi. Lomakkeen voi täyttää millä tahansa virallisella EU-kielellä. Kantelusta on mahdollisimman selvästi ja tarkasti käytävä ilmi:

  • mitä EU-säädöstä kansalliset viranomaiset mielestäsi ovat rikkoneet ja miten
  • mihin toimiin olet jo ryhtynyt tilanteen oikaisemiseksi.

Miten Euroopan komissio käsittelee kantelusi?

Euroopan komissiolle tehtävät kantelut käyvät läpi seuraavat vaiheet:

  • Euroopan komissio lähettää sinulle 15 työpäivän kuluessa vahvistuksen siitä, että se on ottanut kantelusi vastaan.
  • Jos et ole käyttänyt standardikantelulomaketta, Euroopan komissio pyytää sinua lähettämään kantelun uudelleen.
  • Seuraavien 12 kuukauden kuluessa komissio käsittelee kantelusi ja päättää, aloittaako se muodollisen rikkomusmenettelyn kyseistä EU-maata vastaan.
  • Jos asia on erityisen monimutkainen tai jos komissio tarvitsee sinulta tai muilta tahoilta lisätietoja tai täsmennyksiä, saattaa päätöksen tekeminen kestää kauemmin kuin 12 kuukautta. Sinulle ilmoitetaan päätöksen viivästymisestä.
  • Jos komissio päättää, että kantelusi on perusteltu ja muodollinen rikkomusmenettely aloitetaan, se ilmoittaa sinulle asian etenemisestä.
  • Jos komissio on sitä mieltä, että ongelmasi voidaan tehokkaammin ratkaista epävirallisten tai tuomioistuinten ulkopuolisten ongelmanratkaisupalvelujen kautta, se voi ehdottaa, että asia siirretään niiden käsiteltäväksi.
  • Jos komissio katsoo, että tapauksessa ei ole rikottu EU-lainsäädäntöä, se ilmoittaa siitä sinulle kirjeitse ennen käsittelyn lopettamista.
  • Voit milloin tahansa antaa komissiolle kanteluasi koskevia lisätietoja tai pyytää tapaamista komission edustajien kanssa.

Lisätietoa kantelun tekijän asemasta: Tiedonanto kantelijan asemasta unionin oikeuden soveltamista koskevissa asioissa.

Kantelun teko verkossa

Voit täyttää ja lähettää verkkolomakkeen.

Kantelun teko sähköpostitse tai kirjeitse

Jos haluat tehdä kantelun sähköpostitse tai paperilla, sinun on käytettävä kantelulomaketta, joka on saatavilla kaikilla virallisilla EU-kielillä. Tutustu lomakkeen täyttöohjeisiin ja noudata niitä.

Lomakkeen rakenne auttaa kantelun muotoilussa ja kaikkien tarpeellisten tietojen toimittamisessa. Käsittelyn helpottamiseksi kiinnitä huomiota siihen, että koneella tai käsin täytetyt tiedot ovat helposti luettavissa.

LataaDOCX - 51.5 KB

Kantelut lähetetään seuraavaan osoitteeseen:

European Commission
Secretary-General
B-1049 Brussels
BELGIUM

tai

maassasi toimivaan Euroopan komission edustustoon 

tai

faksilla: +32 2 296 4335

Komissio ja rikkomusmenettelyt

Kanteluilla on merkittävä rooli sellaisten tapausten selvittämisessä, joissa mahdollisesti on rikottu EU-lainsäädäntöä. Komission ei kuitenkaan ole pakko aloittaa muodollista rikkomusmenettelyä, vaikka kantelu osoittaisi EU-lainsäädäntöä rikotun – sillä on harkintavalta päättää, aloittaako se menettelyn. Jos komissio vie EU-maan tuomioistuimeen ja voittaa asian, kyseisen maan on toteutettava kaikki toimenpiteet rikkomusten korjaamiseksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kantelijalla olisi suoraan oikeus saada vahingonkorvausta. Korvauksen hakemista varten kantelijan on vietävä asia kansalliseen tuomioistuimeen kansallisessa lainsäädännössä asetetussa määräajassa.