Sådan indgiver du en klage til Europa-Kommissionen

Du skal indgive din klage via standardklageformularen. Den gør det lettere for os at forstå dit problem. Du kan udfylde formularen på ethvert officielt EU-sprog. Sørg for at angive følgende:

  • En præcis beskrivelse af, hvordan du mener, at de nationale myndigheder har overtrådt EU-reglerne, og hvilken EU-lov, du mener, er blevet overtrådt.
  • Oplysninger om, hvilke skridt du allerede har taget for at få oprejsning.

Hvad gør Europa-Kommissionen med din klage?

Klager, som indgives til Europa-Kommissionen, går gennem følgende proces:

  • Europa-Kommissionen bekræfter, at den har modtaget din klage, inden for 15 arbejdsdage.
  • Europa-Kommissionen opfordrer dig til at sende din klage igen, hvis du ikke har anvendt standardklageformularen.
  • Inden for de følgende 12 måneder vurderer Europa-Kommissionen din klage og forsøger at afgøre, om der skal indledes en formel traktatbrudsprocedure mod det pågældende EU-land.
  • Hvis det spørgsmål, du rejser, er særlig kompliceret, eller hvis Europa-Kommissionen har brug for at bede dig eller andre om flere oplysninger, kan det tage over 12 måneder at nå frem til en afgørelse. Du vil blive informeret, hvis vurderingen tager over 12 måneder.
  • Hvis Europa-Kommissionen afgør, at der er hold i din klage, og indleder den formelle traktatbrudsprocedure mod det pågældende EU-land, vil du blive informeret om sagens udvikling.
  • Hvis Europa-Kommissionen mener, at dit problem kan løses mere effektivt gennem en af de uformelle eller udenretslige problemløsningstjenester, kan den foreslå dig, at din sag overdrages til en sådan tjeneste.
  • Hvis Kommissionen afgør, at dit problem ikke udgør overtrædelse af EU-retten, bliver du informeret om dette pr. brev, inden din sag lukkes.
  • Du kan når som helst give Europa-Kommissionen yderligere materiale vedrørende din klage eller bede om at møde repræsentanter for Europa-Kommissionen.

Læs mere om, hvordan Europa-Kommissionen håndterer sine forbindelser med klagere: Meddelelse om forbindelserne med klagere i sager om anvendelsen af EU-retten.

Indgivelse af en klage online

Du kan udfylde og indsende onlineklageformularen.

Indgivelse af en klage pr. post

Hvis du ønsker at indgive en klage i "papirformat", skal du udfylde standardklageformularen, som findes på alle EU-sprog.

Formularen hjælper dig med at strukturere din klage og sikre, at den indeholder alle relevante oplysninger. For at lette behandlingen af din klage bedes du udfylde formularen med tydelige bogstaver.

DownloadDOCX - 51.5 KB

Klagen sendes til følgende adresse:

Europa-Kommissionen
Generalsekretæren
1049 Bruxelles
BELGIEN

eller

Europa-Kommissionens kontor i dit land 

eller

pr. fax: 3222964335

Kommissionen og traktatbrudsprocedurer

Klagere er en vigtig kilde til information i forbindelse med opdagelsen af mulige traktatbrud. Kommissionen har dog ikke pligt til at indlede en formel traktatbrudsprocedure, selvom klageren påviser et brud (Kommissionen har en skønsbeføjelse med hensyn til at beslutte, om og hvornår traktatbrudsprocedurer skal indledes). Hvis Kommissionen bringer et EU-land for EU-Domstolen og vinder sagen, skal EU-landet træffe alle foranstaltninger for at afhjælpe krænkelsen. Det betyder dog ikke, at klageren er direkte berettiget til kompensation eller skadeserstatning. For at søge om kompensation skal klageren stadig indbringe sagen for en national domstol inden for tidsfristen i national lovgivning.