Dina rättigheter i EU

Som medborgare i ett EU-land, Island, Norge eller Liechtenstein har du vissa rättigheter när du t.ex. vill bo eller studera i andra europeiska länder.

Om du får problem kan EU i vissa fall hjälpa dig att hävda dina rättigheter.

Ofta är det emellertid bättre att söka hjälp hos de nationella myndigheterna än hos EU.

Problem med en myndighet i annat EU-land

  • Socialförsäkringsrättigheter (t.ex. familjeförmåner, akut vård och pensionsrättigheter)
  • Din uppehållsrätt eller uppehållsrätt för anhöriga som inte är EU-medborgare
  • Yrkeskvalifikationer
  • Fordonsregistrering
  • Körkort

Beskriv ditt problem

Konsumentskydd

Köp av varor och tjänster i det land där du bor Köp av varor och tjänster i ett annat EU-land Tvistlösning utanför domstol när det gäller finansiella tjänster Tvistlösning utanför domstol när det gäller nätköp Utlandsbetalningar i EU

Diskriminering

Ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder, kön eller sexuell läggning Medborgarskap

Orättvis behandling genom ett EU-organ

Klagomål till eller information från EU-ombudsmannen

Konsulär hjälp

  • Stulet eller borttappat pass
  • Allvarlig olycka, sjukdom eller dödsfall
  • Våldsbrott
  • Gripande eller frihetsberövande
  • Katastrofer eller hemsändning

Hitta en ambassad eller ett konsulat