Vaše pravice v Evropski uniji

Državljani EU ali Islandije, Lihtenštajna in Norveške imajo pri bivanju ali študiju v drugih evropskih državah določene pravice.

Če imajo pri uveljavljanju teh pravic težave, jim lahko v določenih primerih pomaga Evropska unija.

Vendar pa jim lahko v številnih primerih bolje kot EU pomagajo nacionalni organi.

Težave z javnim organom v drugi državi EU

  • pravice iz socialne varnosti (družinski prejemki, nujna zdravniška oskrba, pokojnina ...)
  • pravica do prebivanja, moja in mojih sorodnikov, ki niso državljani EU
  • priznavanje poklicnih kvalifikacij
  • registracija vozila
  • vozniško dovoljenje

Pošljite zadevo

Pravice potrošnikov

Nakup blaga ali storitev v državi, v kateri prebivate Nakup blaga ali storitev v drugi državi EU Zunajsodno reševanje sporov s ponudnikom finančnih storitev Zunajsodno reševanje sporov v zvezi s spletnim nakupom blaga Izvajanje ali prejemanje plačil v drugi državi EU

Diskriminacija

Na podlagi rase ali narodnosti, vere ali političnega prepričanja, invalidnosti, starosti, spola ali spolne usmerjenosti Na podlagi državljanstva

Nepravično ravnanje organa EU

Vložitev pritožbe ali zahtevka za informacije pri evropskem varuhu človekovih pravic

Konzularna pomoč

  • izguba ali kraja potnega lista
  • hujša nesreča, bolezen, smrt
  • nasilno kaznivo dejanje
  • aretacija ali pridržanje
  • nujna pomoč ali vrnitev v domovino

Poiščite veleposlaništvo ali konzulat