Vaše práva v EÚ

Ako občan krajiny EÚ (alebo Islandu, Lichtenštajnska alebo Nórska) máte určité práva, ak žijete alebo študujete v inej európskej krajine.

Ak máte problémy pri presadzovaní týchto práv v praxi, môže vám v niektorých prípadoch pomôcť EÚ.

Často je však lepšie požiadať o pomoc vnútroštátne orgány ako EÚ.

Problémy s verejným orgánom v inej krajine EÚ

  • práva v oblasti sociálneho zabezpečenia (rodinné dávky, naliehavá zdravotná starostlivosť, dôchodky atď.)
  • vaše právo na pobyt alebo právo na pobyt vašich príbuzných, ktorí nie sú občanmi EÚ
  • uznanie vašej odbornej kvalifikácie
  • registrácia vozidla
  • vodičské preukazy

Predložte nám svoj problém

Práva spotrebiteľov

Nákup tovaru alebo služieb v krajine, v ktorej žijete Nákup tovaru alebo služieb v inej krajine EÚ Mimosúdne riešenie sporov v súvislosti s finančnou službou Mimosúdne riešenie sporov v súvislosti s tovarom zakúpeným online Platby do zahraničia alebo zo zahraničia v rámci EÚ

Diskriminácia

Rasa alebo etnický pôvod, náboženstvo alebo viera, zdravotné postihnutie, vek, pohlavie alebo sexuálna orientácia Štátna príslušnosť

Nespravodlivé zaobchádzanie zo strany orgánu EÚ

Podajte sťažnosť alebo požiadajte o informácie európskeho ombudsmana

Konzulárna pomoc

  • stratený alebo ukradnutý pas
  • vážna nehoda, choroba alebo úmrtie
  • násilný trestný čin
  • zadržanie alebo väzba
  • naliehavá pomoc alebo repatriácia

Vyhľadávanie veľvyslanectiev a konzulátov